Dostawa i instalacja mammografu cyfrowego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022 dla NZOZ Diamed

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 7 do SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ MODYFIKACJA

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE: Dostawa i instalacja mammografu cyfrowego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022 dla NZOZ Diamed

Ogłoszenie
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 7 do SWZ
Odpowiedzi na wnioski wykonawców
SWZ (poprawiona)
Załącznik nr 1 do SWZ (poprawiony)
Załącznik nr 3 do SWZ (poprawiony)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności